تماس با ما

تماس با ما

  

واحد

مسئول

امکان برقراری ارتباط

پست الکترونیکی

مدیریت

سیدعباس سجادی

مسئول دفتر: 22803630

fn@farhang.gov.ir

معاونت اجرایی

امید خاکباز

22614225

fn@farhang.gov.ir

روابط عمومی

حسن مطهری مقدم

22299430

HasanMotahhari@gmail.com

نمایش

لیلا جعفرپور

22295817

Fn-cth@farhang.gov.ir

تجسمی

محمدرضا کاظمی

22801146

Fn-tajassomi@farhang.gov.ir

موسیقی

حجت ا... حسنی

22802249

Fn-music@farhang.gov.ir

ادبی

امید صباغ نو

26114117

adabi.niavaran@gmail.com

کتابخانه

مریم محمودپور

22289003

Fn-ketab@farhang.gov.ir

گرافیک

اشکان قازانچایی

22802825

Fn-graphic@farhang.gov.ir

IT

تقوایی

22299208

Fn-it@farhang.gov.ir

اداری-طرح برنامه

فرزانه عسگری

22814224

 

امور قراردادها

رحیم ناصری

22803629

 

مالی

رضا بروزمند

22806329

 

پشتیبانی

داود نصیری

22287082

Fn-sup@farhang.gov.ir

 سالن،نور،صداعلیرضا جعفری مرام 22814223 

 

  آدرس:تهران/ انتهای خیابان پاسداران/ مقابل پارک نیاوران/ فرهنگسرای نیاوران/ تلفن:2-2287081

 

فکس:22802823/کدپستی:1954857413