هنرهای تجسمی

 

هنر تجسمی از هنرهای گستردهای است که از دیرباز در میان مردم خلاق و هنرمند از جایگاه ویژه و بلندی برخوردار بوده است هنری که زیباییهای دنیای اطرافمان را جان مید هد و جاودانه میسازد، تا جلا دهنده چشم و روح مشتاقان هنرهای زنده و پویا شوند. فرهنگسرای نیاوران یکی از بانیان و متولیان این هنر میباشد که همواره سعی در حمایت و بالندگی آن داشته است. برگزاری نمایشگاههای متنوع بهانهای است برای تلاش بیشتر هنرمندان این عرصه و بالندگی آن که در تمامی رشته های تجسمی و در ابعاد گسترده برگزار گردیده که در اینجا به مهمترین آنها اشاره میشود.

نمایشگاه ورلد پرس فوتو اردیبهشت وخرداد 97

نمایشگاه معماری اتو واگنر مرداد و شهریور 97

 مهرماه 97gmp نمایشگاه معماری            

نمایشگاه حجم ومعماری پیتر نیتکچر شهریور96

نمایشگاه ابژه «لایتینگ» شهریور 96

نمایشگاه هنر معاصر افغانستان (نیمروز)آبان 96

نمایشگاه عکسهای هوایی ایران (ژرژ ژرستر) شهریور و مهر  95

مراحل درخواست برپایی نمایشگاه در فرهنگسرای نیاوران

-ارائه نمونه آثار به واحد تجسمی ( در قالب سی دی ، فلش و....)

-تکمیل فرم درخواست توسط هنرمند یا نماینده گروه

-اعلام نتیجه شورای تجسمی فرهنگسرای نیاوران پس از دو هفته به هنرمند یا نماینده گروه.

 

Fn-tajassomi@farhang.gov.ir

شماره تماس مستقیم واحد هنرهای تجسمی:47-22801146