سید عباس سجادی                 

ریاست فرهنگسرای نیاوران

 امید خاکباز

 معاون اجرایی

حسن مطهری مقدم

روابط عمومی و اموربین الملل

لیلا جعفرپور

هنرهای نمایشی

علیرضا جعفری مرام

موسیقی

محمدرضا کاظمی

تجسمی

فرزانه عسگری

اداری ، طرح و برنامه 

رحیم ناصری

امور حقوقی و قراردادها

مریم محمودپور

کتابخانه

اشکان قازانچایی

گرافیک

تقوایی

فناوری اطلاعات

مسعود فکور

 سالن، نور، صدا، صحنه

 امید صباغ نو

 کانون ادبی

رضا بروزمند

 امور مالی

داود نصیری

پشتیبانی