تماس با ما

تماس با ما

 

واحد

 مسئول

شماره تماس

مشاور معاون وزیر و رئیس فرهنگسرای نیاوران

ابوالفضل همراه

22803630

 معاون اداری و مالی 

سیروس خدایی

22814225

معاون هنری 

علیرضا جعفری مرام 

22802249

مسئول حراست 

محمد رضا حاجی زین العابدینی 

22811983 

روابط عمومی و اموربین الملل

اکرم بهمنی

22299430

واحد موسیقی

فاطمه سعیدی

22802249

واحد هنر های تجسمی 

محمد رضا کاظمی 

22801146

واحد هنرهای نمایشی 

فرزانه دوالی

22295817

واحد کتابخانه 

مریم محمود پور

22289003

برنامه ریزی و ارزیابی طرحها

شراره جلالی

22801147

واحد گرافیک  

اشکان قازانچایی

22802825

 واحد پشتیبانی

داوود نصیری 

22802824 

مسئول IT

--------------

22299208 

واحد اداری طرح و برنامه 

--------------

22814224

  سالن ها و فنی

--------------

22814223