اخبار

آلودگی هوا اجرای نخستین نشست سه شنبه های نیاوران را تعطیل کرد!

آلودگی هوا اجرای نخستین نشست سه شنبه های نیاوران را تعطیل کرد!

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران اجرای اولین نشست سه شنبه های شعر نیاوران که قرار بود ۳ خرداد ساعت ۱۶:۳۰ در فرهنگسرای نیاوران برگزار شود به علت آلودگی هوا، تعطیل شد!

۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۲۳