اخبار

کتاب اکران اندیشه

کتاب اکران اندیشه
کتاب اکران اندیشه فصل هایی در فلسفه سینما نوشته پیام یزدانجو است که به مهم ترین مسائل پیرامون فلسفه سینما می پردازد.

این کتاب در واقع شامل گردآوری و ترجمه هفت مقاله از مهم ‌ترین و اثرگذارترین فیلسوفان قرن بیستم در موضوع سینما است.

 

 

در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است: «والتر بنیامین، تئودورآدورنو، استنلی کاول، ژان - فرانسوا لیوتار، ژیل دولوز، ژان بودریار، و اسلاوی ژیژک از جمله هفت چهره برجسته در عرصه «فلسفه سینما»یی اند. این متفکران گرچه رویکردهای متفاوتی به فلسفه و سینما داشته اند، همگی تأملات موثری در این باب ارائه کرده، نفس اندیشه و سرشت فلسفه را از راه تأمل در باب سینما تبیین کرده، تغییر داده یا مسئله ساز کرده اند. نویسنده در هر فصل، نخست به معرفی احوال و آثار هر یک از متفکران و بررسی اجمالی آرای آنان در باب هنر و به ویژه سینما پرداخته، سپس به تشریح تطبیقی و ارزیابی انتقادی مواضع آنان در جستارهای سینمایی شان رو آورده، آن گاه ترجمه این متون را در اختیار خواننده می گذارد، متونی که در واقع شارح مفاهیم و مولفه های محوری فلسفه آنان نیز به شمار می روند.»

۱۴ دی ۱۴۰۰ ۱۵:۰۰
روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران |