اخبار

کتاب غزل

کتاب غزل
کتاب غزل مجموعه آثار عکاسی روبرت شهبازی است که از سوی نشر نظر منتشر شده است.

 

خوانندگان در این کتاب تعدادی از عکس‎های روبرت شهبازی با موضوع طبیعت را مشاهده می‎کنند. غزل با مقدمه مهرداد اسکویی حاصل نگاه شعرگونه عکاس است. اسکویی در مقدمهای که بر این کتاب آورده با صحبت از قابلیتهای عکاس، نگاه جستجوگر وی را در پی یافتن چیزی میبیند که در تصاویر خلق شده روبرت نیز نهان میماند. اسکویی با قاب گرفتن این تصورات مینویسد: شاید بتوان گفت که او (روبرت) به دنبال ترکیبهای اتفاقی قابل کنترل است.

روبرت شهبازی، فعالیت عکاسی خود را از سال 1358 آغاز کرده است. او بیش از 33 سال سابقه عکاسی در طبیعت را داراست و تاکنون در نمایشگاه‎های متعددی شرکت جسته است.

۳ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۲۹
روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران |