اخبار

کتاب مبانی سینما

کتاب مبانی سینما
کتاب مبانی سینما، نوشته ویلیام فیلیپس و ترجمه رحیم قاسمیان از سوی نشر ساقی منشر شده است.

مبانی سینما کتابی آموزشی جهت آشنایی با ساختار سینما به مثابه یک هنرجمعی است. این کتاب از چهار فصل اصلی تشکیل می‌شود؛ میزانسن، فیلمبرداری، تدوین و صدا.

 

کتاب مبانی سینما با زبانی ساده و به دور از ادبیاتی پیچیده و با استفاده از عکس‌ها و مثال‌های فراوان به بررسی مبانی اصلی سینما می‌پردازد. نویسنده در هر فصل از کتاب ابتدا به تعریف آن بخش می‌پردازد. این ویژگی باعث شده تا این کتاب با وجود این‌که کتابی تخصصی است برای مخاطب عام نیز مفید و قابل فهم باشد. از این‌رو مطالعه این کتاب به تمام کسانی که سینما، تخصص یا رشته تحصیلیشان نیست اما علاقه دارند تا کمی علمی‎تر به آن نگاه کنند پیشنهاد می‌شود.

خواننده یا مطالعه این کتاب به اهمیت اجزای مهم سینما پی برده و به طور مختصر با تکنیک های مورد استفاده در هر بخش آشنا می‎شود. در واقع کتاب، به سینما به عنوان یک زبان میپردازد و معنای القاکننده هر تکنیک استفاده شده در این زبان را بیان میکند. مثالهایی از فیلم های شاخص ساخته شده در سینمای جهان، و تصاویری از سکانسهای مرتبط، کتاب را به عنوان یک کتاب آموزشی کامل مطرح میکند.

۲۲ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۳۸
روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران |