اخبار

مدیر کل همکاری های فرهنگی و امور ایرانیان خارج کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

ما با وجود کرونا می توانیم سفیر فرهنگی حوزه های مختلف هنر باشیم.

ما با وجود کرونا می توانیم سفیر فرهنگی حوزه های مختلف هنر باشیم.
محمد علی کیانی مدیر کل همکاری های فرهنگی و امور ایرانیان خارج کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به همراه عباد رضا اسلامی مشاور معاون هنری وزیر ارشاد و مدیر فرهنگسرای نیاوران از نمایشگاه بین المللی دیزاین بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، کیانی با ارزشمند دانستن برگزاری این نوع نمایشگاه ها گفت: قبل از هر کلامی، باید از هنرمندانی که این اثار را پدید آوردند تشکر کرد،نگاهی ژرف به امید در زمانی که به واسطه کرونا و فشارهای اقتصادی از توان و انرژِی هنرمندان کاسته شده است.
 
مدیر کل همکاری های فرهنگی و امور ایرانیان خارج کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود:  هر کدام از این پوسترها به تنهایی گویای امید در جامعه و نگاه به آینده است ما در زمانی که کرونا همه جهان را تحت تاثیر قرار داده است باید سفیر فرهنگی و هنری باشیم همین که با برگزاری چنین نمایشگاهی که از 32 کشور با 272هنرمند به موضوع امید پرداخته اند، نشانه خوبی است.
 
وی در ادامه اظهار کرد: چنین نمایشگاه هایی باید در مراکز استانها برگزار شوند و در کنار آن کارگاهی با هدف تربیت نیرو کارامد به عنوان سفیر هنری ایران تربیت شود. 

محمد علی کیانی گفت: ما هم وظیفه خود میدانیم با شناساندن هنرمندان کشورمان در نقاط مختلف جهان  بستر رشد و شکوفایی این سفیران فرهنگی را فراهم کنیم.

گفتنی است; سومین نمایشگاه سالانه بین المللی دیزاین تا 4 تیرماه 1400 در گالری شماره یک فرهنگسرای نیاوران دایر است.

۱ تیر ۱۴۰۰ ۱۳:۳۴