اخبار

همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران با فرهنگسرای نیاوران

همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران با فرهنگسرای نیاوران
همزمان با برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب، خانه کتاب و ادبیات ایران 500 جلد کتاب به فرهنگسرای نیاوران اهدا کرد.

به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران و به نقل از مسئول کتابخانه این فرهنگسرا، در راستای تجهیز کتابخانه تخصصی فرهنگسرای نیاوران و نیز گسترش فرهنگ کتاب‎خوانی در کشور، خانه کتاب و ادبیات ایران طی فعالیتی فرهنگی، تعداد 500 جلد کتاب تخصصی هنر به این فرهنگسرا اهدا کرد.

فرهنگسرای نیاوران از آغاز سال جاری نسبت به رایزنی با مراکز مختلف فرهنگی و هنری اقدام کرده و تاکنون تعداد زیادی کتاب از مراکز مذکور دریافت کرده است. 

گفتنی است این فرهنگسرا در نظر دارد کتاب‎های دریافت شده از مراکز مختلف را در آینده نزدیک طی نمایشگاهی مجازی در تارنمای فرهنگسرای نیاوران به نمایش بگذارد.

۵ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۳۸