اخبار

بازدید معاون هنری و مدیرکل هنرهای تجسمی از نمایشگاه حسن روح الامین

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل هنرهای تجسمی از نمایشگاه "آل علی علیهم السلام" دیدن کردند.
بازدید معاون هنری و مدیرکل هنرهای تجسمی از نمایشگاه حسن روح الامین
سید مجتبی حسینی، معاون امور هنری، هادی مطفری، مدیرکل هنرهای تجسمی و عبادرضا اسلامی رییس فرهنگسرای نیاوران عصر یکشنبه 14 دی ماه از نمایشگاه آثار حسن روح الامین با عنوان "آل علی علیهم السلام" در گالری شماره 1 فرهنگسرای نیاوران دیدن کردند.

معاون امور هنری درباره این نمایشگاه گفت: روح الامین گونه خاصی در هنر انتخاب کرده که کمتر به آن توجه شده است و به طور مستمر آثار هنری تولید می کند.

حسینی با تاکید بر  برخورد برنامه ای در هنر گفت: آثار هنری که مبتنی بر برنامه و بر اساس مفاهیم فرهنگی اصیل ایران و اسلام تعریف شده باشند آشنایی بخشی آنها به نسل جوان می تواند از برنامه های مناسبتی که در یک مقطع انجام می شود، بیشتر باشد، با توجه به اینکه امروز منابع انسانی ارزشمندی در هنر فعالیت دارند. اما در زمینه هنر و مدیریت هنر بیشتر اقتضایی برخورد شده است. در واقع در هنر بیشتر رویدادی و اقتضایی رفتار شده است و این باعث شده یک سری برنامه های بایسته در هنر جای خود را به رفتارهای روزمره بدهد. بنابراین ضرورت دارد هنر از مدیریت اقتضایی و رویدادی به مدیریت برنامه ای تغییر مسیر دهد، رویدادها بازتعریف شود و اعتبارات با سرمایه ها و منابع انسانی متناسب شود و هزینه ها برنامه محور انجام شود. بودجه هنر محدود و ناچیز است اما همین بودجه محدود را می توان برنامه ای هزینه کرد، بی تردید هزینه کردن بر اساس برنامه به سرعت به نتیجه نمی رسد اما تداوم آن نتایج ماندگاری برای هنر دارد. بخش مهمی از بودجه هنر سهم جشنواره های هنری می شود در صورتی که تعدادی از این جشنواره ها ممکن است برای فضای هنر کشورمان ضرورت داشته و پاسخگو باشد بنابراین می توان این جشنواره ها را تداوم داد و تقویت کرد و اعتبار سایر جشنواره ها را که کارکرد چندانی ندارند، برای آفرینش الگوهای مختلف و تعمیق آموزش و فرهنگ هزینه کرد که می تواند در درازمدت حاصل درخشان تری برای هنر داشته باشد.

معاون امور هنری در ادامه گفت: مجموعه اقداماتی که در این چند دهه برای پرورش منابع انسانی هنر انجام شده قابل توجه است و خانواده گسترده ای از هنرمندان را ایجاد کرده که امروز به عنوان سرمایه انسانی هنر کشور قابل شناسایی و ارزشمند است و حرکت هنر بر اساس برنامه و نه رویداد و اقتضای روزمره می تواند زمینه تولید آثار هنری بر اساس مفاهیم فرهنگی و موثر بر فرهنگ را فراهم کند.
۱۵ دی ۱۳۹۹ ۰۰:۰۰