اخبار

بازارهای ایران

بازارهای ایران
بازارهای ایران، نام کتابی در برگیرنده عکس ‎های نصرا... کسرائیان و زیبا عرشی از بازارهای ایران است که از سوی نشر آگه در سال 1389 منتشر شده است.

کسرائیان با سفر به نقاط مختلف ایران و عکس ‌برداری توریستی، آن ‌ها را در مجموعه ‌هایی مختلف منتشر کرده ‌است. دیگر آثار وی عبارتند از: زندگی، از کودکی، یک تجربه، سفر بی ‎پایان، سرزمین ما ایران، کردهای ایران، مجموعه عشایر ایران و تخت جمشید که با همکاری مهرداد بهار جمع‌آوری شده‌ است.

عرشی در کتاب بازارهای ایران می ‎نویسد: «بازار نه فضا است نه مکان و ساختار. بازار حسی است کهن، بازار نه کهن ‎الگوی تولید، توزیع و مبادله، که جمع تمامی مناسبات اجتماعی تاریخی و مذهبی و زیستی در نا خودآگاه جمعی و تاریخی انسان شرقی است. بازار برای انسان غربی به شهادت نوشته ‎های سیاحان منشاء تمام تخیلات تمام نشدنی در مورد جهان شرقی است. روایت ‎ها، خاطرات و داستان‎ های بی ‎شماری از این سوژه اگزوتیک نقل و نگارش شده است. این سوژه همان‎ قدر که برای شرقی جذاب است برای سیاح و توریست غربی هم هست. این جذابیت از کجا می‎ آید؟ از نفس خرید و فروش؟ از مجموعه چیز‎های متنوع و نادری که انسان می ‎بیند؟ از حضور انسان‎ هایی که گویی به دنبال گم‎ شده خود می ‎گردند؟ هر چه هست این همه در روح بازار نهفته است؛ در آن رازی که هنوز خود را بر ما آشکار نکرده است؛ در ناخودآگاه فرهنگی ‎ای که دسترسی بدان برای ما دشوار است.»

در این کتاب عکس ‎هایی از بازار قیصریه اصفهان، تیمچه ملک، بازار اصفهان، بازار وکیل شیراز، بازار بدون سقف هندیجان، بازار قدیم بوشهر، بازار زاهدان، بازار خان یزد، بازار کهن و متروک ‎شده نائین، تیمچه امین ‎الدوله کاشان و ... دیده می ‎شود.

۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۴۳