اخبار

جایگاه نمایش سنتی در تئاتر معاصر ایران

جایگاه نمایش سنتی در تئاتر معاصر ایران
کتاب جایگاه نمایش سنتی درتئاتر معاصرایران نوشته فریده شیر‎ژیان و پژوهش برگزیده سال از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که در سال 1381 منتشر شده است.

نویسنده در این کتاب در سه فصل به بررسی نمایش سنتی ایرانی و نیز جایگاه آن در تئاتر معاصر می‎پردازد.

فصل‎های این کتاب عبارتند از:

·        نمایش‎های سنتی ایران

·        سیر تاریخی نمایشنامه‎نویسی در ایران (از ابتدا تا امروز)

·        انعکاس نمایش‎های سنتی در آثار هفت نمایشنامه‎نویس معاصر ایران

شیرژیان هدف خود را از نگارش این کتاب «شناسایی عناصر و اصول نمایش سنتی و انعکاس آن در نمایش سنتی ایران (نقالی، معرکه‎گیری، نمایش‎های عروسکی، نمایش‎های شادی‎آور، تعزیه) و پی بردن به چگونگی نفوذ و تاثیر این عناصر در نمایشنامه‎نویسی معاصر ایران» عنوان می‎کند.

نویسنده در فصل نخست به معرفی ویژگی‎های نمایش‎های ایرانی از جمله  نقالی، معرکه، نمایش‎های عروسکی، نمایش‎های شادی‎آور و تعزیه می‎پردازد.

در فصل دوم کتاب روند تاریخی نمایش ایرانی تشریح می‎شود. اهم مطالب این فصل عبارتند از: نخستین کوشش‎ها تا دوره مشروطه، دوره مشروطه، دوره رضاخان، تئاتر در فاصله سال‎های 20 تا 32 شمسی، تئاتر در فاصله سالهای32تا 57 شمسی وتئاتر در فاصله سالهای57تا78 شمسی.

فصل سوم کتاب نیز به نقش نمایش سنتی و انعکاس آن در آثار نویسندگانی همچون: حسن مقدم، ذبیح بهروز، علی نصیریان، بهرام بیضایی، ناصر ایرانی، داوود میرباقری و حمید امجد پرداخته است.

۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۱۶