اخبار

سیر و صور نقاشی ایران

سیر و صور نقاشی ایران
کتاب سیر و صور نقاشی ایران با ترجمه دکتر یعقوب آژند از انتشارات مولی است که چاپ نخست آن در سال 1378 منتشر شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

این کتاب که اثر مشترک مجموعه‎ای از نویسندگان به سرپرستی آرتور اپهام پوپ و بخشی از کتاب جامع بررسی هنر ایران است در چهار فصل تنظیم شده است.

عناوین فصل‎ها عبارتند از:

·        نقاشی و کتاب‎آرایی

·        تاثیر الهیات در دگرسانی مبانی

·        فن تذهیب و نسخه‎پردازی

·        فن تجلید

آژند در مقدمه کتاب نوشته: «به قطع و قیاس می‎توان گفت که کتاب بررسی هنر ایران فرا آورده آرتور اپهام پوپ تا کنون تنها اثر جامعی است که درباره هنر ایران پدید آمده است... هنوز هم پس از گذشت نیم قرن از انتشار نخست بررسی هنر ایران، می‎توان در آن قدرت دید و استحکام شیوه پژوهش و نظرات نو مشاهده کرد... حقیقت اینست که شالوده این نوع آثار در عالم پژوهش‎های ایران چنان محکم و استوار است که آثار جدید به‎طور کلی برساخته مطالب آنهاست...»

مترجم اختصاصا درباره سیروصورنقاشی ایران نیز نوشته: «این بخش که تقریبا یک مجلد از جلد‎های شانزده‎گانه آن را در شمول خود دارد، دربر‎دارنده مباحث گوناگون از ایران‎شناسان است که عمر خود را در بررسی مصادیق گوناگون هنر ایران به سر آورده و از هر گونه تلاش و کوشش از برای ارائه نگرش نو در عالم تحقیقات هنری فرو‎گذار نشدهاند. تامس آرنولد، لوئی ماسینیون، مونره دوویلار، ارنست کونل، لارنس بینیون و ریچارد اتینگهاوزن از نام‎آوران مطالعات و پژوهش‎های هنر ایران و اسلام برشمرده می‎شوند که زندگیشان را وقف بررسی هنر اسلامی و ایرانی و بازنمایی و بازجویی زنجیره‎ای از مراحل سنت دیرینه این هنر کردند و جستارها و گفتار‎های بلیغ و ستودنی و نکته‎آموز پدید آوردند.»

۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۱۳