اخبار

حذف بخش طنز از چهارمین جشنواره شعر نیاوران

حذف بخش طنز از چهارمین جشنواره شعر نیاوران
محمد سلمانی، دبیر چهارمین جشنواره شعر نیاوران، در گفت و گویی با روابط عمومی بنیاد آفرینش‎های هنری نیاوران از حذف بخش طنز از چهارمین جشنواره شعر نیاوران خبر داد.

 

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران، محمد سلمانی با ارائه گزارشی از تعداد آثار ارائه شده به دبیرخانه چهارمین جشنواره شعر نیاوران، رشد کیفی و کمی این آثار نسبت به دورههای پیشین این جشنواره را چشمگیر دانست. وی در ادامه افزود: «در این جشنواره، بر خلاف دورههای پیشین بخش طنز را نخواهیم داشت و  دلیل آن  به حد نصاب نرسیدن تعداد آثار است. همچنین در صورت حفظ بخش طنز به دلیل همین تعداد کم آثار، حالت رقابتی جشنواره از دست میرفت و ما برای حفظ کیفیت جشنواره این بخش را حذف کردیم.» سلمانی گفت: «در جشنواره گذشته آثاری که در بخش طنز به دبیرخانه ارسال و توسط داوران بررسی شد از کیفیت مناسبی برخوردار نبود، از این رو در جشنواره دوم داوران هیچ اثری را شایسته تقدیر ندانستند و به شرکت کنندگان تذکر دادند تا موازین بیشتری را در سرایش این گونه شعر لحاظ کنند.»

محمد سلمانی اما درباره داوران چهارمین جشنواره شعر نیاوران گفت: «ما در هر دوره از برگزاری جشنواره حدود پنجاه تا شصت درصد داوران را تغییر میدهیم تا از نظرات تمامی صاحبنظران در حوزه شعر بهره گیریم و کیفیت جشنواره را ارتقا بخشیم.  البته در ارزشیابی آثار دریافتی تعدادی از داوران را به صورت همیشگی در کنار خود خواهیم داشت، چرا که این شاعران مورد قبول جامعه شعر و شاعری کشور و به گونهای مرجع شاعران ایرانی هستند، و قضاوت آنان برای ما ارزشمند است.»

سلمانی در ادامه افزود: «دبیرخانه جشنواره پس از دریافت و تقسیم بندی اشعار دریافتی، در تاریخ 9 تیرماه آثار را جهت داوری به داوران تحویل میدهد و زمان پایان داوری آثار از سوی داوران 30 تیر خواهد بود.»

گفتنی است چهارمین جشنواره سراسری شعر نیاوران، جمعه 16 شهریور در فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد.

۶ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۵۳
روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران |