اخبار

روی صحنه آبی

روی صحنه آبی
کتاب روی صحنه آبی، مجموعه نمایشنامه های اکبر رادی است که در چهار جلد از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ توسط نشر قطره منتشر شد.

 

 

جلد اول این مجموعه دربرگیرنده نمایشنامه های رادی در سال های دهه چهل است. جلد های بعدی به ترتیب نمایشنامه های این نمایشنامه نویس نامی ایرانی را در دهه های پنجاه، شصت و هفتاد را در بر می گیرند.

اکبر رادی یکی از مهم ترین نمایشنامه نویسان تاریخ زبان فارسی به شمار می رود. از جمله آثار رادی می توان به نمایشنامه های از دست رفته، افول، مرگ در پاییز، لبخند با شکوه آقای گیل، هاملت با سالاد فصل، ملودی شهر بارانی، آهنگ های شکلاتی و ... اشاره کرد.

رادی را اغلب نویسنده ای در حوزه رئالیسم انتقادی می دانند. اما برخی آثار او در قالب های دیگری می گنجند. او نمایشنامه را یک واحد کامل ادبی (در کنار شعر و داستان) می دانست و از این رو به خودبسندگی متن باور داشت.

۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۱۲:۳۷
روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران |