گالری تصاویرتجلیل ها

مراسم رونمایی از کتاب زندگینامه آیت الله سید محمد تقی حکیم  4

مراسم تجلیل آیت الله سید محمد تقی حکیم

مراسم تجلیل آیت الله سید محمد تقی حکیم و رو نمایی از کتاب " هشتاد سال زندگی با مردم " پنجشنبه 15 شهریور ماه در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران برگزار شد
عکاس: حسن مطهری مقدم