برنامه های آتی

بهمن ماه 1398

تاریخ

عنوان برنامه

ساعت

سالن اصلی «موسیقی»

1 بهمن

کنسرت گروه «شبهای جنوب»

20

2 بهمن

کنسرت گروه «هیرکانیا»بانوان

20

5 بهمن

کنسرت گروه «مستور»بانوان

20

6 بهمن

کنسرت گروه «کالیوه»بانوان

20

14 بهمن

مسابقه خوانندگی پاپ(کافه نت)

20

16و 17 بهمن

کنسرت گروه «خنیا»

20

23 الی 30 بهمن

جشنواره موسیقی فجر

-

سالن گوشه «نمایش» - فضای باز

 1 دی  الی 11 بهمن

نمایش کودک «نگو نمیشه»

17:15

3 بهمن

 حرکت نمایشی گروه «صلح برای ما» بانوان

15

4 بهمن

 حرکت نمایشی گروه «شورآفرین» بانوان

15

6 الی 11 بهمن

مراسم مناسبتی ایام فاطمیه«بانوی بی نشان»

17

18 بهمن

 حرکت نمایشی گروه «دور - نزدیک» بانوان

20

گالری یک  - گالری دو

27 دی الی 4 بهمن

مراسم هفتمین جشنواره بین المللی عکس خیام

10 الی 20

4  الی 12 بهمن

نمایشگاه نقاشی آبرنگ «مهشید عرب»

10 الی 20

18 الی 26 بهمن

نمایشگاه تجسمی هنرمندان بم

10 الی 20

ادبی- سالن کنفرانس متفرقه

1و8و15و22و29 بهمن

سه شنبه های شعرنیاوران

17

2و16و30 بهمن

شاهنامه خوانی

16

3و10و17و24

مثنوی خوانی دکترنبوی

10

7و14و21و28 بهمن

کلاس پرورش صدا

10

24 بهمن

نشست پژوهشی موسیقی«نصرا..داوودی»

17

7 و 28 بهمن

نشست داستان خوانی«یزدان سلحشور»

17