کافه گالریدرباره ی کافه گالری

کافه گالری،مکان مناسبی برای برگزاری نشست های نقد و بررسی رویدادهای هنری، کارگاه های آموزشی هنری، نشست های رسانه ای اهالی هنر و همچنین حضور هنرمندان به منظور هم اندیشی در خصوص برگزاری و اجرای برنامه های هنری است.

این مکان همچنین با کاربری کافه گالری فضای مناسبی برای ارائه و نمایش آثار هنرهای تجسمی و برگزاری نمایشگاههای کوچک در این حوزه محسوب می شود که قابلیت تازه ای در کنار امکانات متعدد و قابل توجه فرهنگسرای نیاوران ازجمله گالری های شماره یک و شماره 2 ، سالن اصلی و سالن گوشه به شمار می رود.

راه اندازی سرای هنر  با هدف ایجاد فضای مناسب برای گسترش و توسعه تعاملات در زمینه برگزاری و اجرای رویدادهای هنری صورت پذیرفته است.

با توجه به موقعیت مکانی و برگزاری مداوم برنامه های هنری در حوزه هنرهای تجسمی، نمایشی و موسیقی در فرهنگسرای نیاوران انتظار می رود مجموعه سرای هنر به  فضای مناسبی برای تقویت مناسبات ، گسترش تعاملات و همچنین هم اندیشی هنرمندان  مبدل گردد.